top of page
Projekts „Mentālais fitness
Mērķis: Projekts sekmēs senioru cienīgāku un aktīvāku dzīvesveidu, izveidojot senioru savstarpējās atbalsta grupas “Mentālais fitness” tiešsaistē.
Mērķa grupas: seniori
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta īstenošanas laiks: 2019-2022   
Apskatīt
Apmācību programma „Spēlēju, sapņoju!” motivācijas un saskarsmes prasmes veicināšanai
Mērķis: Veicināt ārpusģimeņu aprūpes iestāžu bērnu un jauniešu sociālas integrācijas spējas. Projekta aktivitātes tiks vērstas uz bērnu pašapziņas stiprināšanu, verbālo un neverbālo komunikācijas prasmju paaugstināšanu, pozitīvas un radošas domāšanas attīstību, izmantojot teātra, mūzikas un dejas improvizāciju. 
Mērķa grupas: bērni un jaunieši
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta īstenošanas laiks: 2016              Apskatīt
Picture1.png

Jaunatnes iniciatīvas projekts "Foruma teātris".

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Mērķa grupas: jaunieši
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta īstenošanas laiks: 2020 
Apskatīt

Jaunatnes iniciatīvas projekts "Radoši Saieti".

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Mērķa grupas: jaunieši
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta īstenošanas laiks: 2019 
Apskatīt

Mobilitātes projekts 2016
"“Strengthening Informal LEarning in museums: meeting challenges of modern citizenship (SmILE)”
Mērķis: attīstīt pieaugušo līdzdalības prasmes, tajā skaitā apkārtējās vides aizsardzībā, brīvprātīgo darbā un sadarbībā ar pašvaldībām.
Projekta īstenošanas vieta: Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Latvija.
Projekta īstenošanas laiks: 2016-2017.
Apskatīt
 
Mobilitātes projekts 2014
"Aktīvas pilsonības attīstība ar aktīvās mācīšanas palīdzību"
Mērķis: attīstīt pieaugušo līdzdalības prasmes, tajā skaitā apkārtējās vides aizsardzībā, brīvprātīgo darbā un sadarbībā ar pašvaldībām.
Projekta īstenošanas vieta: Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Latvija.
Projekta īstenošanas laiks: 2014-2015.
Apskatīt
 

Jaunatnes iniciatīvas projekts "Jā. Tūrpinājums".

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Mērķa grupas: jaunieši
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta īstenošanas laiks: 2019 
Apskatīt

Apmācību programma „Es gribu tevi saprast!” saskarsmes prasmes sociālās atstumtības novēršanai
Mērķis: Uzlabot ārpusģimeņu aprūpes iestāžu bērnu un jauniešu saskarsmes prasmes, lai mazinātu viņu sociālās atstumtības risku un sniegtu bērniem un jauniešiem nepieciešamās iemaņas veiksmīgākai integrācijai sabiedrībā, uzlabot sociālo darbinieku un pedogogu profesionālās komptencs.
Mērķa grupas: bērni un jaunieši
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta īstenošanas laiks: 2017               Apskatīt

Citi projekti:

Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam
Nodibinājums ECO PARTNERS” piedalās pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”  no 2013.gada 19.septembra.  
                                                 Apskatīt
Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” - Inovatīvs sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās kāds no vecākiem atrodas ārzemēs"
Projekta īstenošanas laiks: 2013-2014.
Apskatīt

 

 

NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai
Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Mērķis: veicināt ģimeņu harmonisku attīstību un paplašināt to aktīvu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā.
Mērķa grupas: nevalstiskās 
organizācijas, ģimenes, 
pašvaldību darbinieki.
Projekta īstenošanas vieta: 
Kurzeme, Latgale, Rīga, Vidzeme, Zemgale.
Projekta īstenošanas laiks: 2013-2015.
Apskatīt
 

 

bottom of page