top of page

Par mums

Nodibinājums „ECO PARTNERS” ir dibināts 2007.gadā.
​Galvenie darbības virzieni ir sociālo un kultūras projektu īstenošana un pieaugušo izglītība.
Mērķi:
-          Veicināt projektu attīstību problēmu risināšanā;
-          Stimulēt ilgtspējīgās attīstības principu ieviešanu projektu realizēšanā;
-          Veicināt nodarbinātību, sociālo vienotību un lokālo attīstību;
-          Veikt pētījumus sociālās un ekonomiskās attīstības jomās vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī;
-          Stimulēt jauno, progresīvo sociālo un tehnoloģisko zināšanu apgūšanu;
-          Veicināt ES standartu iekļaušanu vietējā darbībā;
-          Stimulēt sociālu, demokrātisku, pilsoniskās sabiedrības attīstību;
-          Sniegt pakalpojumus sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomā;
-          Organizēt neformalo pieaugušo izglītību.

 

 

bottom of page